Tính lương, bảo hiểm

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền lương > Có lập bảng lương trên phần mềm >

Tính lương, bảo hiểm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mô tả nghiệp vụ

Kế toán UBND xã thực hiện tính lương cho cán bộ, công chức cấp xã hàng tháng như sau:

1. Khi đến kỳ tính lương, kế toán xã dựa vào các bảng chấm công của từng bộ phận ban, ngành, đoàn thể trực thuộc xã, các văn bản quy định về tiền lương của nhà nước xác định số tiền lương phải trả cho cán bộ, công chức, cán bộ chuyên trách đang hưởng lương của xã, phường.

2. Sau khi tính tiền lương được hưởng cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, kế toán tiến hành khấu trừ các khoản phải thu theo quy định của nhà nước như BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ (Tỷ lệ trích lập các quỹ dựa theo quy định của nhà nước). Dựa vào quy định về tính thuế TNCN kế toán xác định thuế TNCN phải nộp của từng người. Sau đó kế toán xác định thu nhập được nhận của cán bộ, công chức cấp xã trong tháng và lập bảng thanh toán tiền lương.

3. Sau khi lập bảng thanh toán tiền lương, bảng thanh toán tiền lương được chuyển cho Kế toán trưởng hoặc Phụ trách kế toán, Chủ tịch UBND xã ký duyệt. Khi bảng thanh toán tiền lương được duyệt thì kế toán tiền lương tại xã tiến hành ghi sổ sau đó chuyển cho kế toán tiền mặt hoặc kế toán tiền gửi của UBND xã để thanh toán tiền lương cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

4. Hàng tháng xã phải công khai Bảng thanh toán tiền lương, Bảng thanh toán thu nhập tăng thêm (nếu có), Bảng thanh toán tiền thưởng, Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ đến từng cán bộ, công chức (hình thức công khai do xã tự quy định: treo tại bảng tin của từng bộ phận trong xã…)

Ví dụ:

Ngày 27/10/2018, kế toán lập bảng lương tháng 10 cho cán bộ, công chức tại xã.

3. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tại đây)

4. Các bước thực hiện

Trong kỳ họp thứ 6 ngày 09/11/2018 quốc hội đã thông qua Nghị quyết 70/2018/QH14, trong đó thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng (tăng thêm 100.000 đồng/tháng). Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/07/2019. Vì vậy, kể từ phiên bản R17, phần mềm cập nhật mức lương cơ sở mới theo Nghị quyết 70/2018/QH14 để tính lương, các khoản phụ cấp và các khoản khấu trừ theo đúng quy định mới.

Với dữ liệu kế toán được tạo mới, dữ liệu mẫu được tạo kể từ phiên bản R17 trở đi thì phần mềm tự động cập nhật lại mức lương tối thiểu theo Nghị quyết 70/2018/QH14.

Với các đơn vị đang sử dụng dữ liệu từ phiên bản R17 trở về trước mong muốn cập nhật lại Mức lương tối thiểu thì thực hiện như sau:

1. Vào menu Hệ thống\Tùy chọn.

2. Tại mục 9. Tiền lương\Mức lương tối thiểu, nhập lại mức lương mới là 1.490.000 đồng.

Tinh luong_0

3. Nhấn Đồng ý.

Để tính lương, bảo hiểm, trước tiên anh/chị cần phải khai báo danh sách Cán bộ. Lưu ý với những thông tin như Ngạch lương, Hệ số lương thì cần phải khai báo để hệ thống có thể tự động tính lương cán bộ, công chức.

1. Vào nghiệp vụ Lương, chọn Lập bảng lương\Lập bảng lương.

2. Chọn tháng lập bảng lương mới. Ví dụ tháng 6.

3. Tích chọn Lập mới dựa trên bảng lương khác nếu đã có bảng lương được lập từ các tháng khác.

Chọn Tháng đã lập bảng lương. Ví dụ tháng 5.

Tích chọn Tự động thêm vào cán bộ mới nếu đơn vị có cán bộ mới gia nhập trong tháng tính lương.

Tinh luong_1

4. Nhấn Đồng ý. Khi lập mới dựa trên bảng lương khác (ví dụ tháng 5) thì toàn bộ thông tin của bảng lương mới sẽ dựa trên bảng lương đã chọn của tháng 5.

5. Khai báo thông tin bảng lương:

Hệ thống đã tự động lấy lên Tên bảng lương, Nguồn kinh phí và một số thông tin chi tiết về cán bộ đã được khai báo tại Danh mục\Cán bộ.

Nhập thông tin: Hệ số phụ cấp chức vụ, Phụ cấp vượt khung, Phụ cấp thâm niên, Phụ cấp khác (nếu có) cho cán bộ được hưởng; Nghỉ việc không được hưởng lương...

Hệ thống sẽ tự động tính ra lương thực lĩnh của từng cán bộ được nhận trong kỳ lương.

Tinh luong_2

6. Nhấn Cất.

7. Xem/in bảng lương bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.