Hướng dẫn gỡ bỏ

Navigation:  2. Hướng dẫn cài đặt >

Hướng dẫn gỡ bỏ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp anh/chị nắm được các bước gỡ bỏ phần mềm MISA Bamboo.NET 2019 ra khỏi máy để giải phóng tài nguyên khi không có nhu cầu sử dụng phần mềm nữa.

2. Các bước thực hiện

Lưu ý: Nên thực hiện sao lưu dữ liệu trước khi gỡ bỏ  phần mềm.

Sao lưu dữ liệu trước khi gỡ bỏ

Vào menu Tệp\Sao lưu dữ liệu.

Go bo_01

Phần mềm hiển thị màn hình giới thiệu mục đích của việc sao lưu dữ liệu.

Go bo_02

Nhấn Tiếp tục.

Nhập Máy chủ và chọn Dữ liệu kế toán.

Go bo_03

Nhấn Tiếp tục.

Go bo_04

Nhấn Thực hiện.

Gỡ bỏ phần mềm

Vào Start, chọn Control Panel.

Chọn Programs\Uninstall a programs.

Go bo_06

Tìm đến MISA Bamboo.NET 2019.

Kích phải chuột chọn Uninstall.

Go bo_07

Chờ trong giây lát để phần mềm thực hiện gỡ bỏ