Yêu cầu về hệ thống

Navigation:  2. Hướng dẫn cài đặt >

Yêu cầu về hệ thống

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Giúp đơn vị nắm được các yêu cầu về hệ thống để cài đặt được phần mềm MISA Bamboo.NET 2019 và thao tác dễ dàng, ổn định trong quá trình sử dụng.

2. Yêu cầu về Hệ thống

Máy tính: Bộ vi xử lý Intel Dual Core 1.0 GHz hoặc cao hơn.

Bộ nhớ trong (RAM): 1GB trở lên.

Đĩa cứng: 5GB đĩa trống hoặc nhiều hơn.

Màn hình: độ phân giải 1024x768 hoặc tốt hơn.

Hệ điều hành: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2008 trở lên.

Ổ đọc đĩa CD-ROM: tốc độ 12X trở lên.

Máy in: khổ A4

MISA Bamboo.NET 2019 được cài đặt tốt nhất trên hệ điều hành Windows 7, Windows 8, Windows 10, Bộ vi xử lý (CPU) core i3, RAM 2GB, Đĩa cứng trống 10GB trở lên. Cần có quyền Administrator trên máy tính làm việc để có thể thực hiện các chứng năng trên phần mềm như: in ấn, sao lưu, tạo dữ liệu kế toán,...

Với các hệ điều hành Windows 95, 98, Me, 2000, Windows XP SP2, Windows Vista, Windows NT Server và Windows NT Work Station, MISA Bamboo.NET 2019 không hỗ trợ do vậy không được cài đặt trên những môi trường này, nếu cài đặt có thể gây lỗi cho các chương trình đã có sẵn trên máy tính.