Trước quyết toán

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Những câu hỏi thường gặp mùa quyết toán >

Trước quyết toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tôi chưa hoàn thiện số liệu năm 2019, giờ muốn nhập liệu cho năm 2020 thì làm như thế nào?

Hết năm kế toán 2019, tôi bắt buộc phải tạo dữ liệu kế toán năm 2020 thì làm như thế nào?