Những câu hỏi thường gặp mùa quyết toán

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng >

Những câu hỏi thường gặp mùa quyết toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn khách hàng 1 số vấn đề thường gặp trước khi quyết toán và trong quyết toán.

Ngoài ra, Anh/Chị có thể tham khảo các vấn đề thường gặp theo từng phân hệ trên phần mềm MISA Bamboo.NET Tại đây
Hoặc tham khảo hướng dẫn 10 bước quyết toán trên phần mềm MISA Bamboo.NET tại đây