Đăng nhập vào phần mềm

Navigation:  3.Các bước bắt đầu sử dụng >

Đăng nhập vào phần mềm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Hướng dẫn đăng nhập vào phần mềm bằng tài khoản MISA

1. Tại sao phải sử dụng tài khoản MISA để đăng nhập?

Tài khoản MISA là tài khoản dùng cho mỗi khách hàng sử dụng sản phẩm của MISA, mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng:

​​​Tăng cường bảo mật, gia tăng lợi ích dịch vụ của MISA.

Dễ dàng lấy lại mật khẩu khi cần.

Chỉ sử dụng 1 tài khoản duy nhất cho tất cả các sản phẩm của MISA, không phải quản lý ghi nhớ nhiều tài khoản.

2. Hướng dẫn đăng ký tài khoản MISA

Bước 1: Đăng nhập vào bằng tài khoản cũ

1. Trên màn hình Đăng nhập, nhập tài khoản mà anh/chị vẫn sử dụng để đăng nhập vào chương trình.

2. Nhấn Đồng ý.

R22_00

Bước 2: Nhập thông tin SĐT và email cá nhân

1. Sau khi đăng nhập vào phần mềm, chương trình hiển thị màn hình Xác thực thông tin khách hàng.

R22_01

2. Nhập thông tin cá nhân: Họ và đệm, Tên, Số điện thoại di động, Email để đăng ký tài khoản MISA.

R22_02

3. Nhấn Cập nhật.

Trường hợp 1: Nếu SĐT đã từng dùng để đăng kí MISA ở 1 phần mềm khác của MISA -> nhập Mã xác nhận được gửi về SĐT.

R22_03

Trường hợp 2: Nếu SĐT chưa từng dùng để đăng kí MISA ID => nhập Mã xác nhận được gửi về SĐT, nhập Mật khẩu đã tạo tài khoản MISA bằng số điện thoại đó.

R22_04

4. Nhấn Xác nhận để đăng ký tài khoản MISA ID.

5. Chương trình liên kết tài khoản MISA thành công. Anh/chị lưu ý từ lần đăng nhập sau thì sử dụng số điện thoại như trong hình dưới để sử dụng thay cho tài khoản admin.

Đồng thời, số điện thoại này có thể đăng nhập vào tất cả các ứng dụng của MISA.

R22_05

6. Nhấn Tiếp tục làm việc để tiếp tục làm việc với phần mềm.

Bước 3: Từ lần đăng nhập sau, đăng nhập lại bằng MISA ID thì sẽ xảy ra các trường hợp sau:

hmtoggle_plus1Trường hợp 1: Đăng nhập dữ liệu trong phiên làm việc tiếp theo thì tên người dùng được mặc định là Số điện thoại => Đăng nhập lại và làm việc bình thường

1. Sau khi xác thực thông tin cá nhân xong, đăng nhập dữ liệu trong phiên làm việc tiếp theo thì tên người dùng thay vào là số điện thoại để người dùng không phải nhập lại nữa.

2. Nhập Mật khẩu. Có thể nhấn vào biểu tượng R22_TH1_02 để hiển thị rõ mật khẩu bằng số/chữ.

3. Tích chọn Tự động đăng nhập để tự động đăng nhập với dữ liệu kế toán cho lần sau.

4. Nhấn Đồng ý.

R22_TH1_01

hmtoggle_plus1Trường hợp 2: Nếu anh/chị nhớ tài khoản MISA (số điện thoại) nhưng quên mật khẩu hoặc nhập mật khẩu sai => sử dụng chức năng Quên mật khẩu

1. Nếu nhớ tài khoản MISA (số điện thoại) nhưng nhập mật khẩu sai hoặc không nhập mật khẩu => phần mềm hiển thị thông báo:

R22_TH2-01 new

2. Nhấn Đồng ý.

3. Nhấn Quên mật khẩu để lấy lại mật khẩu.

R22_TH2-02

4. Nhập số điện thoại hoặc email vào ô trống đầu tiên.

5. Nhập Mã xác nhận được gửi đến điện thoại anh/chị. Nhấn Tiếp tục. Nhấn Lấy lại mật khẩu.

R22_TH2-03

6. Nhập Mật khẩu mớiXác nhận mật khẩu mới.

R22_TH2-05

7. Nhấn Đặt lại.

8. Nhấn Đồng ý.

R22_TH2-06

9. Trên màn hình Đăng nhập, nhập Mật khẩu vừa đặt lại.

10. Có thể nhấn Tự động đăng nhập để chương trình tự động đăng nhập cho các phiên làm việc sau.

11. Nhấn Đồng ý.

R22_TH2-07

hmtoggle_plus1Trường hợp 3: Nếu anh/chị không nhớ tài khoản MISA (số điện thoại) và mật khẩu của tài khoản MISA => nhập tài khoản cũ (ví dụ như admin) và mật khẩu cũ

Nếu anh/chị không nhớ tài khoản MISA (số điện thoại) và mật khẩu của tài khoản MISA, nhập tài khoản cũ (ví dụ như admin) và mật khẩu cũ => phần mềm thông báo mật khẩu đã được gửi vào số điện thoại.

Anh/chị nhập Tên đăng nhậpSố điện thoại (như thông báo trong hình) và nhập Mật khẩu đã đăng ký tài khoản MISA để sử dụng chương trình.

R22_TH3-01

Nếu không nhớ Mật khẩu, có thể nhấn Quên mật khẩu để lấy lại mật khẩu. Xem hướng dẫn quên mật khẩu tại trường hợp 2.

hmtoggle_plus1Trường hợp 4: Trường hợp đơn vị có nhiều dữ liệu kế toán

Trường hợp đơn vị có nhiều dữ liệu kế toán => dùng tài khoản MISA đã được đăng ký để đăng ký cho từng dữ liệu kế toán.

Còn nếu dữ liệu kế toán chưa được đăng ký tài khoản MISA mà vẫn nhập tên đăng nhập là tài khoản MISA đã được tạo cho dữ liệu kế toán khác => chương trình hiển thị thông báo:

R22_TH4_01

Cách xử lý như sau:

1. Nhấn Đồng ý trên câu thông báo.

2. Đăng nhập bằng tên đăng nhập và mật khẩu cũ.

3. Sau khi đăng nhập thành công, nhập thông tin SĐT và email cá nhân đã được đăng ký tài khoản MISA.

R22_01

4. Nhập Mã xác nhận được gửi về SĐT. Nhấn Xác nhận.

R22_03

 

hmtoggle_plus1Trường hợp 5: Khi bị mất mạng, đăng nhập bằng tài khoản cũ hoặc tài khoản MISA để sử dụng

Trường hợp đơn vị bị ngắt kết nối internet, thì có thể đăng nhập bằng tài khoản cũ (ví dụ như admin) hoặc tài khoản MISA (số điện thoại) đã được đăng ký thành công để sử dụng chương trình.