Những câu hỏi thường gặp ở phân hệ Dự toán ngân sách

Navigation:  6.Những câu hỏi thường gặp >

Những câu hỏi thường gặp ở phân hệ Dự toán ngân sách

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Xem thêm hướng dẫn chi tiết phân hệ Dự toán ngân sách tại đây

Ngoài ra, xem thêm một số câu hỏi thường gặp:

Sai số liệu trên Giấy thanh toán tạm ứng, ứng trước thì phải làm như thế nào?

Để lập các bảng kê tạm ứng, ghi thu ghi chi thì phải làm như thế nào?