Bước 10: Thực hiện xuất khẩu báo cáo gửi đơn vị cấp trên

Navigation:  6.Những câu hỏi thường gặp > Các bước để hoàn thành báo cáo quyết toán trên MISA Bamboo.NET 2019 như thế nào? >

Bước 10: Thực hiện xuất khẩu báo cáo gửi đơn vị cấp trên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Xem hướng dẫn thực hiện xuất khẩu báo cáo gửi đơn vị cấp trên tại đây