Cập nhật mức lương cơ sở mới theo Nghị quyết 70/2018/QH14

Navigation:  9.Lịch sử phát triển > R17 >

Cập nhật mức lương cơ sở mới theo Nghị quyết 70/2018/QH14

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Trong kỳ họp thứ 6 ngày 09/11/2018 quốc hội đã thông qua Nghị quyết 70/2018/QH14, trong đó thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng (tăng thêm 100.000 đồng/tháng). Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/07/2019. Vì vậy, kể từ phiên bản R17, phần mềm giúp kế toán cập nhật mức lương cơ sở mới theo Nghị quyết 70/2018/QH14 để tính lương, các khoản phụ cấp và các khoản khấu trừ theo đúng quy định mới.

2. Chi tiết thay đổi

Với dữ liệu kế toán đang sử dụng hoặc dữ liệu tạo mới từ phiên bản R17 trở về trước hay dữ liệu được nâng cấp từ phần mềm Mimosa Bamboo.NET 2017/2015 lên MISA Bamboo.NET 2019 phiên bản R17 thì phần mềm vẫn giữ mức lương tối thiểu là 1.390.000 đồng. Kế toán thực hiện sửa lại mức lương cơ bản theo Nghị quyết 70/2018/QH14 là 1.490.000 đồng như sau:

1. Vào menu Hệ thống\Tùy chọn.

2. Tại mục 9. Tiền lương\Mức lương tối thiểu, nhập lại mức lương mới là 1.490.000 đồng.

R17.1_muc luong co so_01

3. Nhấn Đồng ý.

Với dữ liệu kế toán được tạo mới, dữ liệu mẫu được tạo kể từ phiên bản R17 trở đi thì phần mềm tự động cập nhật lại mức lương tối thiểu theo Nghị quyết 70/2018/QH14 tại menu Hệ thống\Tùy chọn\9. Tiền lương là 1.490.000 đồng.

R17.1_muc luong co so_01

Khi Lập bảng lương trên phần mềm, chương trình sẽ dựa trên mức lương cơ sở để tính lương như sau:

R17.1_muc luong co so_02

Xem hướng dẫn chi tiết nghiệp vụ Có lập bảng lương trên phần mềm tại đây.