Cập nhật Phiếu đăng ký cập nhật GPSD theo mẫu MISA mới ban hành

Navigation:  9.Lịch sử phát triển > R17 >

Cập nhật Phiếu đăng ký cập nhật GPSD theo mẫu MISA mới ban hành

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán cập nhật được mẫu phiếu gia hạn/cập nhật và xuất hóa đơn tài chính mới trên phần mềm MISA Bamboo.NET 2019.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R17, phần mềm cập nhật lại mẫu phiếu gia hạn để phù hợp với các khách hàng hiện tại.

Cụ thể như sau:

Phần mềm bổ sung chức năng Đăng ký mua mới hoặc cập nhật phần mềm tại menu Trợ giúp để kế toán dễ dàng đăng ký mua mới hoặc cập nhật/gia hạn phần mềm.

R17.2_phieu cap nhat_01

Tại bước 1: Thông tin đặt mua, anh/chị khai báo các Thông tin đơn vị đăng ký sử dụng phần mềm Thông tin đơn hàng.

Trong đó, phần mềm bổ sung thêm một số thông tin so với các phiên bản trước như thông tin Người SD phần mềm, Người nhận hóa đơn, MobileEmail để dễ dàng trong việc làm hóa đơn tài chính.

R17.2_phieu cap nhat_02