Kế toán muốn nhanh chóng nâng cấp lên phiên bản mới nhất nằm trong thời gian bảo hành sản phẩm

Navigation:  9.Lịch sử phát triển > R17 >

Kế toán muốn nhanh chóng nâng cấp lên phiên bản mới nhất nằm trong thời gian bảo hành sản phẩm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cho phép đơn vị hết hạn bảo hành được tự động cập nhật những bản phát hành trước khi GPSD hết hạn.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R17, phần mềm đang kiểm tra và luôn tìm thấy phiên bản mới nhất. Nếu GPSD của đơn vị còn hạn bảo hành thì cho phép đơn vị cập nhật lên phiên bản mới nhất. Nếu GPSD hết hạn thì không được cập nhật nữa, kể cả những bản phát hành mà đơn vị vẫn còn hạn bảo hành.

Kể từ phiên bản R17: trên màn hình Tự động cập nhật, chương trình sẽ tìm thấy phiên bản mới nhất tương ứng với hạn bảo hành GPSD của đơn vị.

Chi tiết như sau:

Ví dụ:

- Khách hàng đang có phiên bản R17 và có hạn bảo hành GPSD đến ngày 30/11/2019.

- Chương trình hiện tại đang có phiên bản R21 phát hành ngày 30/10, phiên bản R22 phát hành ngày 30/11, phiên bản R23 phát hành ngày 30/12.

=> Chương trình tìm thấy phiên bản tương ứng hạn bảo hành GPSD của đơn vị là phiên bản R22 (phát hành ngày .

R17.3_cap nhat phien ban_01

oNhấn cập nhật GPSD, chương trình sẽ chuyển sang trang http://www.misa.com.vn/san-pham/dang-ky-phan-mem-bamboo-net-2019 để anh/chị thực hiện đăng ký lên phiên bản mới.

oNhấn tại đây để xem chi tiết tính năng mới của phiên bản mới nhất.

Lưu ý: Với các khách hàng đang ở phiên bản nhỏ hơn phiên bản R17 thì khi tự động cập nhật, chương trình luôn tìm thấy phiên bản mới nhất của chương trình.