Trường hợp có nhiều mẫu dự toán, kế toán muốn dễ dàng tạo được mẫu dự toán từ mẫu có sẵn mà không bị nhầm

Navigation:  9.Lịch sử phát triển > R17 >

Trường hợp có nhiều mẫu dự toán, kế toán muốn dễ dàng tạo được mẫu dự toán từ mẫu có sẵn mà không bị nhầm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cho phép kế toán dễ dàng tạo được mẫu dự toán từ các mẫu sẵn có mà không bị nhầm lẫn các mẫu dự toán với nhau.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R17, phần mềm hỗ trợ kế toán tạo mẫu dự toán từ mẫu sẵn có nhưng khi chọn mẫu dự toán đã lập từ năm trước thì không có thông tin năm lập dự toán kèm theo tên mẫu nên kế toán dễ chọn nhầm mẫu dự toán.

Kể từ phiên bản R17, khi tạo mẫu dự toán từ mẫu đã lập từ trước thì kế toán có thể chọn được mẫu dự toán được lập từ năm nào để không bị nhầm lẫn.

Xem thêm hướng dẫn tạo mẫu dự toán tại đây.

R17.4_mau DT_01

Chi tiết như sau:

Ví dụ:

- Khách hàng đang có phiên bản R17 và có hạn bảo hành GPSD đến ngày 30/11/2019.

- Chương trình hiện tại đang có phiên bản R21 phát hành ngày 30/10, phiên bản R22 phát hành ngày 30/11, phiên bản R23 phát hành ngày 30/12.

=> Chương trình tìm thấy phiên bản tương ứng hạn bảo hành GPSD của đơn vị là phiên bản R22 (phát hành ngày .

R17.3_cap nhat phien ban_01

oNhấn cập nhật GPSD, chương trình sẽ chuyển sang trang http://www.misa.com.vn/san-pham/dang-ky-phan-mem-bamboo-net-2019 để anh/chị thực hiện đăng ký lên phiên bản mới.

oNhấn tại đây để xem chi tiết tính năng mới của phiên bản mới nhất.

Lưu ý: Với các khách hàng đang ở phiên bản nhỏ hơn phiên bản R17 thì khi tự động cập nhật, chương trình luôn tìm thấy phiên bản mới nhất của chương trình.