R16

Navigation:  9.Lịch sử phát triển >

R16

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các tính năng phát triển trong phiên bản R16 (Ngày phát hành: 18/04/2019)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kế toán muốn in báo cáo Mẫu biểu số 62: Quyết toán chi ngân sách địa phương theo TT 342/2016/TT-BTC

Kế toán muốn in Sổ nhật ký thu chi quỹ tiền mặt bao gồm cả tháng chỉnh lý hiển thị đúng số dư theo từng chứng từ

Kế toán muốn lập được các báo cáo quyết toán lên được số chi theo lĩnh vực thể hiện ở cả chi đầu tư và chi thường xuyên

Khi lập bảng kê chứng từ chi, kế toán muốn biết tổng số tiền chi của từng chương, nguồn để giao dịch với kho bạc thuận tiện hơn