Kế toán muốn Mẫu giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (TT 08/2016/TT-BTC) hiển thị số tiền trả đơn vị được thụ hưởng để đầy đủ số liệu

Navigation:  9.Lịch sử phát triển > R21 >

Kế toán muốn Mẫu giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (TT 08/2016/TT-BTC) hiển thị số tiền trả đơn vị được thụ hưởng để đầy đủ số liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán lập được Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (TT 08/2016/TT-BTC) hiển thị số tiền trả đơn vị được thụ hưởng để đầy đủ số liệu.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R21, Khi in Giấy đề nghị thanh toán, nếu có nhập thuế GTGT trên tham số thì tính ra số trả đơn vị được thụ hưởng còn nếu không nhập thuế GTGT trên tham số thì Số trả đơn vị được thụ hưởng để trống. Kế toán phải xuất ra excel sửa lại nên mất khá nhiều thời gian.

Kể từ phiên bản R21, khi in Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (TT 08/2016/TT-BTC), trên tham số cho phép khai báo số trả đơn vị thụ hưởng để in lên chứng từ .

1. Trên chứng từ Chuyển khoản kho bạc hoặc Bảng kê thanh toán tạm ứng, nhấn In\Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (TT số 08/2016/TT-BTC).

2. Trên tham số báo cáo, chương trình tự động lấy Số trả ĐV thụ hưởng theo chứng từ, anh/chị có thể nhập lại số tiền (nếu muốn).

R21_1_giay de nghi tt_01

3. Nhấn Đồng ý => chương trình hiển thị Số trả ĐV thụ hưởng bằng với Tổng số đề nghị thanh toán.

R21_1_giay de nghi tt_02