9.14. Biểu số 10: Quyết toán thu ngân sách xã theo MLNS

Navigation:  6.Những câu hỏi thường gặp > Các bước để hoàn thành báo cáo quyết toán trên MISA Bamboo.NET 2019 như thế nào? > Bước 9: Thực hiện in các báo cáo quyết toán phải nộp >

9.14. Biểu số 10: Quyết toán thu ngân sách xã theo MLNS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn:

Căn cứ lấy số liệu lên báo cáo:

Căn cứ vào các chứng từ phát sinh trong kỳ Có TK 7142 chi tiết cho các MLNS.

In báo cáo:

1. Đơn vị vào Báo cáo\Báo cáo ngân sách xã\Biểu số 10: Quyết toán thu ngân sách xã theo MLNS (TT số 344/2016/TT-BTC).

2. Trên tham số báo cáo: chọn Kỳ báo cáo, Nguồn.

9.14. Bieu so 10_01

3. Nhấn Đồng ý.

9.14. Bieu so 10_02