9.13. Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã

Navigation:  6.Những câu hỏi thường gặp > Các bước để hoàn thành báo cáo quyết toán trên MISA Bamboo.NET 2019 như thế nào? > Bước 9: Thực hiện in các báo cáo quyết toán phải nộp >

9.13. Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Hướng dẫn:

hmtoggle_plus1Trường hợp 1: Khi in Biểu số 09 - Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã (TT 344/2016/TT-BTC) Cột số 3 và Cột 6 (Đầu tư phát triển) không lên số liệu

Vấn đề: Chỉ tiêu chi đầu tư phát triển không lên số liệu.

9.13. Bieu so 09_01

Nguyên nhân: Do khi xem báo cáo Biểu số 09 – Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã (TT344/2016/TT-BTC) đơn vị chưa thiết lập đúng chỉ tiêu muốn hiển thị vào cột 3, cột 6 (Chi đầu tư phát triển).

Giải pháp:

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo ngân sách xã\Biểu số 09 – Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã (TT344/2016/TT-BTC) nhấn vào Thiết lập chỉ tiêu để thiết lập lại số liệu hiển thị cho đúng.

9.13. Bieu so 09_02

2.Tại phần THIẾT LẬP CHỈ TIÊU đơn vị tích chọn vào cột Đầu tư phát triển với các chỉ tiêu đầu tư và tích vào cột chuyển nguồn với chỉ tiêu chi chuyển nguồn như hình đính kèm phía dưới.

Ví dụ thiết lập các chỉ tiêu 0005: Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ, 00008: Chi bảo vệ môi trường và chỉ tiêu 490: Chi khác thuộc Chi đầu tư phát triển:

9.13. Bieu so 09_03

3.Nhấn Đồng ý.

4.Trên tham số báo cáo, nhấn Đồng ý => Báo cáo sau khi thiết lập chỉ tiêu thuộc Chi đầu tư phát triển:

9.13. Bieu so 09_04

hmtoggle_plus1Trường hợp 2: Khi in Biểu số 09 - Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã (TT 344/2016/TT-BTC) số liệu lên không đúng ở một số chỉ tiêu

Biểu hiện 1: Cột dự toán bị sai số liệu ở một số chỉ tiêu:

Nguyên nhân: Đơn vị chưa nhập hoặc nhập chưa đúng/đủ dự toán chi theo NDKT.

Giải pháp: Cột Dự toán sẽ căn cứ vào số liệu Dự toán chi đầu năm theo NDKT + Bổ sung dự toán chi theo NDKT + Điều chỉnh dự toán chi theo NDKT. Đơn vị kiểm tra số liệu trên 3 loại chứng từ sau để nhập liệu, nhập bù hoặc sửa lại sai sót nếu có:

Xem hướng dẫn lập dự toán chi đầu năm tại đây

Xem hướng dẫn điều chỉnh tại đây

Xem hướng dẫn Bổ sung dự toán tại đây

Biểu hiện 2: Cột Quyết toán bị sai số liệu ở một số chỉ tiêu:

Nguyên nhân:

Cột Quyết toán sẽ căn cứ vào số liệu phát sinh trong kỳ Nợ TK 8142 - Có TJ 8142 và chứng từ Điều chỉnh kinh phí chi. Đơn vị in Bảng cân đối tài khoản kiểm tra số phát sinh Nợ TK 8142 - PS Có TK 8142 và Báo cáo quyết toán chi theo MLNS xem số liệu cùng kỳ với Báo cáo tổng hợp chi theo NDKT có bằng nhau không?

Nếu bằng nhau mà vẫn sai thì do 2 nguyên nhân:

o Số liệu báo cáo nhiều hơn: Do đơn vị nhập thừa chứng từ PS Nợ TK 8142.

o Số liệu báo cáo ít hơn: Do đơn vị nhập thiếu chứng từ PS Nợ 8142.

Sau khi xác định được nguyên nhân, đơn vị sửa lại chứng từ để số liệu báo cáo lên đúng.

LƯU Ý: Để thực hiện được các thao tác như hướng dẫn phía trên, yêu cầu các đơn vị cần sử dụng phiên bản mới nhất của phần mềm.

Xem hướng dẫn cách kiểm tra và cập nhật lên phiên bản mới nhất tại đây