Những câu hỏi thường gặp ở phân hệ Tiền mặt, Tiền gửi

Navigation:  6.Những câu hỏi thường gặp >

Những câu hỏi thường gặp ở phân hệ Tiền mặt, Tiền gửi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Xem thêm hướng dẫn chi tiết phân hệ Tiền mặt tại đây, Tiền gửi tại đây.

Ngoài ra, xem thêm một số câu hỏi thường gặp:

Số dư TK 111, 112 không khớp với số liệu của Kho bạc