Phục hồi dữ liệu

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Tệp >

Phục hồi dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Lưu ý: Để phục hồi được dữ liệu, anh/chị cần sao lưu dữ liệu kế toán trước, xem hướng dẫn chi tiết tại đây. Đồng thời, chức năng Phục hồi dữ liệu chỉ áp dụng cho chế độ đăng nhập nhiều người dùng.

Các bước thực hiện:

1. Anh/Chị kiểm tra trên máy tính có file dữ liệu có định dạng đuôi file .bak.

2. Đóng dữ liệu kế toán đang mở bằng cách vào Tệp\Đóng dữ liệu kế toán.

3. Vào Tệp\Phục hồi dữ liệu. Nhấn Tiếp tục.

Phuc hoi DL_01

4. Chọn máy chủ cần phục hồi. Nhấn Tiếp tục.

Phuc hoi DL_03

5. Nhấn vào biểu tượng Phuc hoi DL_04 để chọn tệp sao lưu.

Phuc hoi DL_05

6. Nhấn Tiếp tục.

7. Nhập Tên DLKT.

Phuc hoi DL_06

8. Nhấn Thực hiện. Nhấn OK để hoàn tất việc phục hồi dữ liệu.

Phuc hoi DL_07