Kế toán muốn biết nguyên nhân sai lệch số dự toán đã sử dụng trong kỳ và số thực chi phát sinh trong kỳ

Navigation:  9.Lịch sử phát triển > R23 >

Kế toán muốn biết nguyên nhân sai lệch số dự toán đã sử dụng trong kỳ và số thực chi phát sinh trong kỳ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán biết được nguyên nhân sai lệch số dự toán đã sử dụng trong kỳ và số thực chi phát sinh trong kỳ để tự sửa lại cho đúng.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R23, có một số trường hợp kế toán nhập liệu không đầy đủ nên số liệu bị lệch nhau như:
- Bút toán Nợ 8142/1121 không chọn nghiệp vụ thực chi
- Bút toán hạch toán Có 1121 nhưng không hạch toán đống thời Có 008
- Bút toán nộp trả thực chi không hạch toán Có 008 số âm
Khi đó, kế toán không biết cách khắc phục phải liên hệ MISA để xác định nguyên nhân rất mất thời gian

Kể từ phiên bản R23, chương trình bổ sung thêm chức năng "Hỏi đáp số liệu" và nội dung "Anh chị thắc mắc về số liệu xem tại đây"

R23-4-mau 01-01

Nhấn XEM TẠI ĐÂY để xem được nguyên nhân và cách khắc phục cho Mẫu số 01 và Mẫu số 02.