Kế toán muốn biết nguyên nhân sai sót cụ thể khi thiết lập công thức cho mẫu dự toán thu/chi theo NDKT

Navigation:  9.Lịch sử phát triển > R23 >

Kế toán muốn biết nguyên nhân sai sót cụ thể khi thiết lập công thức cho mẫu dự toán thu/chi theo NDKT

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán biết được nguyên nhân sai sót cụ thể khi thiết lập công thức cho mẫu dự toán thu/chi theo NDKT để chỉnh sửa dễ dàng hơn.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R23, Chương trình chỉ ra những MLNS trùng, thiếu nhưng không chỉ rõ nguyên nhân hoặc cách khắc phục nên kế toán cũng không biết phải làm gì tiếp theo

Kể từ phiên bản R23, Khi kiểm tra công thức thiếu của Mẫu dự toán thu, chi theo NDKT, trên giao diện kết quả kiểm tra, bổ sung cột Chi tiết vào sau cùng để hiển thị diễn giải chi tiết cho các trường hợp thiếu.

Trên mẫu dự toán thu/chi theo NDKT, nhấn Kiểm tra công thức\Kiểm tra công thức thiếu => xem nguyên nhân ở cột Chi tiết để bổ sung vào mẫu dự toán.

R23-5-ktra cong thuc thieu-01

Nhấn chuột phải để thêm công thức vào chỉ tiêu:

R23-5-ktra cong thuc thieu-02