Thông báo giới thiệu Bamboo 2020 cho các đơn vị sử dụng Bamboo 2019 biết để cài đặt phiên bản mới

Navigation:  9.Lịch sử phát triển > R23 >

Thông báo giới thiệu Bamboo 2020 cho các đơn vị sử dụng Bamboo 2019 biết để cài đặt phiên bản mới

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Thông báo giới thiệu Bamboo 2020 cho các đơn vị đang sử dụng Bamboo 2019 biết để cài đặt phiên bản mới.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R23, khi mở phần mềm Bamboo2019 sẽ hiển thị Thông báo phiên bản mới MISA Bamboo.NET 2020 và các tính năng mới để khách hàng cài đặt phiên bản mới.

Nhấn Tải phần mềm để tải về file cài đặt.

R23-7-bamboo 2020-01

Trường hợp anh/chị chưa cài đặt Bamboo 2020 trước đó thì chương trình tự động tải về và hiển thị màn hình cài đặt, anh/chị nhấn Next để tiếp tục cài đặt. Xem chi tiết tại đây.

Trường hợp anh/chị đã cài đặt Bamboo 2020 thì chương trình tải về file cài đặt (.exe). Anh/chị không cần phải cài đặt lại nữa.

Sau khi cài đặt thì từ lần sau chương trình không hiển thị thông báo này nữa.

Ngoài ra, khi đóng thông báo để sử dụng các nghiệp vụ khác của chương trình thì thông báo phiên bản mới Bamboo 2020 sẽ xuất hiện tại phía dưới góc phải màn hình để anh/chị lúc nào cũng có thể nhìn thấy và cài đặt.

R23-7-bamboo 2020-02